anak Malaysia yang bangga dengan matematik

anak Malaysia yang bangga dengan matematik

CONTOH SOALAN

1 Nyatakan sebagai peratus.
A 52% C 68%
B 65% D 78%

2 Nyatakan 1.03 sebagai peratus.
A 0.103%
B 1.03%
C 10.3%
D 103%

3 Rajah 1 menunjukkan satu segi empat tepat.
Rajah 1
Nyatakan bahagian yang berlorek dalam segi empat tepat sebagai peratus.
A 45% C 55%
B 50% D 60%

4 72% dinyatakan sebagai satu pecahan ialah
A C
B D

5 dinyatakan dalam nombor perpuluhan ialah
A 0.165 C 16.5
B 1.65 D 16.25

6 Antara yang berikut, manakah tidak benar?
I 0.45 = 45%
II 10.34 = 103.4%
III 0.004 = 4%
IV = 32%
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

7 Antara yang berikut, manakah tidak sama dengan 25%?
A 0.25
B
C
D
8 Antara pecahan yang berikut, manakah 352% dalam sebutan terendah?
A C
B D

9 70% daripada 350 =
A 225 C 245
B 235 D 249

10 44% daripada RM30 =
A RM132
B RM13.2
C 13.2 sen
D 132 sen

11 12 minit daripada 1 jam ialah
A 8.33% C 20%
B 12% D 25%

12 0.5 ialah 8% daripada x. Apakah nilai x?
A 0.04
B 1.56
C 4.125
D 6.25

13 50 m dalam 1 km ditulis sebagai peratus ialah
A 0.05%
B 0.5%
C 5%
D 50%

14 300 dinaikkan 345. Apakah peratus kenaikkan itu?
A 15%
B 25%
C 115%
D 125%

15 750 dikurangkan kepada 240. Apakah peratus penurunan itu?
A 32%
B 132%
C 68%
D 168%

16 88 sen daripada RM6.40 ialah
A 0.1375%
B 1.375%
C 13.75%
D 137.5%

17 Jika 30% bagi y ialah 27, apakah nilai y?
A 3
B 30
C 90
D 111.1

18 Satu beg tepung seberat 1 800 g. Selepas 20% daripada tepung digunakan, berapakah jisim tepung yang tinggal?
A 360 g C 1 350 g
B 450 g D 1 440 g

19 1.2 l jus oren dicampurkan kepada 4.8 l air. Berapa peratuskah bagi jus oren dalam campuran itu?
A 20%
B 25%
C 30%
D 35%

20 Ryan telah memandu 12% daripada perjalanannya yang sepanjang 60 km. Berapakah jarak yang dilaluinya dalam km?
A 3.6 C 10.8
B 7.2 D 14

21 Dalam suatu ujian, markah Kelly ialah 85%. Jika terdapat sebanyak 40 soalan, berapakah soalan yang dijawabnya adalah salah?
A 3 C 34
B 6 D 37

22 Diberi 2.2 = x%, nilai x ialah
A 5.57
B 5.75
C 55.7
D 57.5

23 25% daripada pelajar-pelajar dalam satu kelas ialah lelaki. Diberi pelajar lelaki sebanyak 13 orang, hitungkan bilangan pelajar perempuan dalam kelas itu.
A 26 C 42
B 39 D 52

24 Dalam suatu jualan murah, Puan Wong membeli sehelai baju yang berharga RM50 dengan diskaun 80%. Dia juga membeli sepasang kasut yang berharga RM230 dengan diskaun y%. Jika dia membayar jumlah sebanyak RM136.50 bagi kedua-dua barang itu, apakah nilai y?
A 45 C 60
B 55 D 65

25 Ranjit membeli sebuah kereta dengan harga RM65 500. Dia menjualkan keretanya selepas setahun dengan kerugian sebanyak 12%. Berapakah harga jualan kereta Ranjit?
A RM65 000
B RM57 640
C RM49 780
D RM7 860

26 Azlan ialah seorang penjual kereta. Dia mendapat 5% komisen atas jualan kereta yang berharga RM42500. Berapakah komisen yang diperolehnya?
A RM2 105
B RM2 125
C RM2 215
D RM2 512

27 Amal membeli 60 pen bebola dengan RM270. Jika dia menjual semua pen dengan RM5.40 seunit, berapa peratuskah keuntungan yang diperolehnya?
A 20% C 2%
B 12.0% D 0.2%

28 Lisa mempunyai RM6 000 dalam akaun simpanannya. Dia mem-peroleh faedah ringkas setahun. Berapakah faedah yang diperoleh Lisa selepas enam bulan pertama?
A RM126 C RM255
B RM252 D RM270

29 Jadual 1 menunjukkan senarai tiga barang yang dibeli oleh Fatimah dalam sebuah kedai.
Barang
Harga asal
Peratusan kenaikan
Peratusan penurunan
Sabun
RM3.90
20%
Tuala
RM8.50
Sikat
RM2.20
15%
Jadual 1
Berapakah yang perlu dibayar oleh Fatimah?
A RM5.65
B RM14.15
C RM15.05
D RM16.50
30 Harga sepasang kasut ialah RM150 selepas harga dinaikkan sebanyak 20%. Berapakah harga asal bagi kasut itu?
A RM75.00
B RM120.00
C RM125.00
D RM187.50

31 Encik Ong membelanjakan 35% daripada gajinya untuk sewa rumah. Jika dia membelanjakan RM12 600 dalam sewa rumah setahun, berapakah gaji sebulannya?
A RM368
B RM2 205
C RM2 700
D RM3 000

32 Pendaftaran sebuah sekolah bagi pada tahun 2008 ialah 2 860 orang. Pada tahun 2009, pendaftaran kemasukan adalah sebanyak 3 146 orang. Hitungkan peratus kenaikan itu.
A 1% C 20%
B 10% D 25%

33 Fariz mempunyai RM1 756 dalam akaun simpanannya. Selepas setahun, dia memperoleh 4% faedah. Berapakah wang yang disimpannya?
A RM700
B RM1 050
C RM1 820
D RM2 450

34 Puan Tan membuat mufin untuk dijual. Dia menjual 54 mufin, iaitu 30% daripada jumlah mufin kepada Encik Rajendran. Dia menjual mufin selebihnya kepada sebuah kedai. Berapakah bilangan mufin yang dijual oleh Puan Tan?
A 126
B 180
C 188
D 196

35 Rajah 2 menunjukkan gred yang diperoleh sekumpulan pelajar dalam satu ujian.
Gred
Gundalan
A
IIII IIII III
B
IIII III
C
IIII IIII I
D
IIII
Rajah 2
Untuk menghitung peratus pelajar yang memperoleh gred B, jalan kerja yang betul ialah
A × 100%
B × 100%
C × 100%
D × 100%

36 Teresa menerima 15% kenaikan daripada gaji asalnya RM2 200. Jika dia menyimpan 40% daripada gaji barunya, berapakah wang yang disimpanannya?
A RM330
B RM1 012
C RM2 530
D RM3 190
37 Seorang penjaja buah menjual 30 biji tembikai dengan RM1.80 sebiji. Dia mendapati 3 biji tembikai rosak dan tidak boleh dijualkan. Dia menjual baki tembikai dengan RM2.50 sebiji. Berapakah peratus keuntungannya?
A 18% C 37%
B 25% D 42%

38 Sepasang kasut yang berharga RM180 dijual dengan harga RM144 dalam satu jualan murah. Berapakah peratus kerugian itu?
A 20% C 30%
B 25% D 35%

39 Pada hari Isnin, paras air dalam satu tangki air ialah 7 m. Pada hari Selasa, paras air jatuh sebanyak 15% manakala pada hari Rabu, paras air meningkat 20% daripada hari Selasa. Apakah ketinggian, dalam m, air dalam tangki pada hari Rabu?
A 7.14 C 8.40
B 7.35 D 9.45

40 Jadual 2 menunjukkan harga dan diskaun bagi empat jenis barang.
Barang
Harga (RM)
Diskaun (%)
P
80
55
Q
60
15
R
55
30
S
50
25
Jadual 2
Barang yang manakah adalah paling murah selepas diskaun?
A P C R
B Q D S
50/2
MATEMATIK
KERTAS 2
1 jam 45 minit
Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan dalam ruang yang disediakan dan tunjukkan jalan kerja. Kalkulator tidak boleh digunakan.


1 Hitungkan 135% daripada 80. [2 markah]

2 Hitungkan peratus bahagian berlorek bagi rajah yang berikut dalam dua tempat perpuluhan.
(a)


(b)
[4 markah]

3 Tukarkan setiap pecahan yang berikut kepada peratus.
(a)
(b)
(c) [3 markah]

4 Tukarkan setiap nombor perpuluhan yang berikut kepada peratus.
(a) 0.75
(b) 0.004
(c) 2.33 [3 markah]5 Tukarkan peratus yang berikut kepada pecahan dalam sebutan terendah.
(a)
(b) 36%
(c) 172% [3 markah]

6 40% daripada 120 + 15% daripada 30 = [3 markah]


7 Nilaikan daripada 400. [3 markah]8 Nyatakan setiap yang berikut sebagai peratus.
(a) 15 saat daripada 1 minit
(b) 16 cm daripada 10 m [4 markah]9 Cari nilai bagi 60 yang disusut sebanyak 30%. [2 markah]10 Cari nilai bagi 300 yang ditambah sebanyak 25%.
[2 markah]

11 Cari nilai x bagi setiap yang berikut.
(a) 5% daripada x ialah 18
(b) 120% daripada x ialah 150. [4 markah]


12 Firdaus membeli sebuah piano terpakai dengan RM2 000. Dia menggunakan RM250 untuk membetulkan bunyi piano itu. Selepas dua tahun, dia menjualkannya dengan RM1 800. Hitungkan peratus kerugiannya. [3 markah]

13 Ali membeli sebuah buku yang berharga RM65 dengan diskaun 20%. Ah Meng membeli sebuah buku yang sama dengan diskaun 30%. Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh mereka? [3 markah]

14 Dalam sebuah kotak, terdapat 150 biji guli. 26% daripadanya berwarna kuning, daripadanya adalah biru dan selebihnya adalah merah. Cari bilangan guli merah di dalam kotak itu. [3 markah]

LAMPIRAN