anak Malaysia yang bangga dengan matematik

anak Malaysia yang bangga dengan matematik

DUNIA MATEMATIK

Individu yang berminat dalam matematik sentiasa mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang matematik. Matematik berperanan penting dalam perjalanan hidup sehari-hari. Bayangkan bagaimana tamadun manusia boleh berkembang sehingga ke tahap sekarang, jika tiadanya bidang ilmu 'matematik' yang mempunyai nombor, tanda, simbol, algebra dan bentuk geometri yang dikelompokkan menjadi prinsip atau hukum yang bermakna.

MATEMATIK ITU MUDAH......

Bagi sesetengah pelajar, matematik dapat memberi kepuasan kepada mereka dan bagi sesetengah yang lainnya pula hal-hal yang bersifat matematik tidak digemari langsung!
Ada orang menjadikan matematik sebahagian daripada hidup mereka dan ada yang cuba mengelakkan diri daripadanya. Walau apa pun kelainan, minat dan motivasi individu terhadap matematik, guru tidak harus mempunyai sikap yang boleh mengakibatkan individu atau pelajar tidak berpengetahuan langsung tentang prinsip dan konsep asas matematik selepas mereka meninggalkan alam persekolahan. Guru juga tidak harus mempunyai sikap yang boleh mengakibatkan murid merasa rugi kerana ketinggalan dalam arus kemajuan teknologi yang sentiasa bergerak pantas.
Positifkan fikiran anda dan katakan matematik itu mudah.....

CONTOH SOALAN

1 Nyatakan sebagai peratus.
A 52% C 68%
B 65% D 78%

2 Nyatakan 1.03 sebagai peratus.
A 0.103%
B 1.03%
C 10.3%
D 103%

3 Rajah 1 menunjukkan satu segi empat tepat.
Rajah 1
Nyatakan bahagian yang berlorek dalam segi empat tepat sebagai peratus.
A 45% C 55%
B 50% D 60%

4 72% dinyatakan sebagai satu pecahan ialah
A C
B D

5 dinyatakan dalam nombor perpuluhan ialah
A 0.165 C 16.5
B 1.65 D 16.25

6 Antara yang berikut, manakah tidak benar?
I 0.45 = 45%
II 10.34 = 103.4%
III 0.004 = 4%
IV = 32%
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

7 Antara yang berikut, manakah tidak sama dengan 25%?
A 0.25
B
C
D
8 Antara pecahan yang berikut, manakah 352% dalam sebutan terendah?
A C
B D

9 70% daripada 350 =
A 225 C 245
B 235 D 249

10 44% daripada RM30 =
A RM132
B RM13.2
C 13.2 sen
D 132 sen

11 12 minit daripada 1 jam ialah
A 8.33% C 20%
B 12% D 25%

12 0.5 ialah 8% daripada x. Apakah nilai x?
A 0.04
B 1.56
C 4.125
D 6.25

13 50 m dalam 1 km ditulis sebagai peratus ialah
A 0.05%
B 0.5%
C 5%
D 50%

14 300 dinaikkan 345. Apakah peratus kenaikkan itu?
A 15%
B 25%
C 115%
D 125%

15 750 dikurangkan kepada 240. Apakah peratus penurunan itu?
A 32%
B 132%
C 68%
D 168%

16 88 sen daripada RM6.40 ialah
A 0.1375%
B 1.375%
C 13.75%
D 137.5%

17 Jika 30% bagi y ialah 27, apakah nilai y?
A 3
B 30
C 90
D 111.1

18 Satu beg tepung seberat 1 800 g. Selepas 20% daripada tepung digunakan, berapakah jisim tepung yang tinggal?
A 360 g C 1 350 g
B 450 g D 1 440 g

19 1.2 l jus oren dicampurkan kepada 4.8 l air. Berapa peratuskah bagi jus oren dalam campuran itu?
A 20%
B 25%
C 30%
D 35%

20 Ryan telah memandu 12% daripada perjalanannya yang sepanjang 60 km. Berapakah jarak yang dilaluinya dalam km?
A 3.6 C 10.8
B 7.2 D 14

21 Dalam suatu ujian, markah Kelly ialah 85%. Jika terdapat sebanyak 40 soalan, berapakah soalan yang dijawabnya adalah salah?
A 3 C 34
B 6 D 37

22 Diberi 2.2 = x%, nilai x ialah
A 5.57
B 5.75
C 55.7
D 57.5

23 25% daripada pelajar-pelajar dalam satu kelas ialah lelaki. Diberi pelajar lelaki sebanyak 13 orang, hitungkan bilangan pelajar perempuan dalam kelas itu.
A 26 C 42
B 39 D 52

24 Dalam suatu jualan murah, Puan Wong membeli sehelai baju yang berharga RM50 dengan diskaun 80%. Dia juga membeli sepasang kasut yang berharga RM230 dengan diskaun y%. Jika dia membayar jumlah sebanyak RM136.50 bagi kedua-dua barang itu, apakah nilai y?
A 45 C 60
B 55 D 65

25 Ranjit membeli sebuah kereta dengan harga RM65 500. Dia menjualkan keretanya selepas setahun dengan kerugian sebanyak 12%. Berapakah harga jualan kereta Ranjit?
A RM65 000
B RM57 640
C RM49 780
D RM7 860

26 Azlan ialah seorang penjual kereta. Dia mendapat 5% komisen atas jualan kereta yang berharga RM42500. Berapakah komisen yang diperolehnya?
A RM2 105
B RM2 125
C RM2 215
D RM2 512

27 Amal membeli 60 pen bebola dengan RM270. Jika dia menjual semua pen dengan RM5.40 seunit, berapa peratuskah keuntungan yang diperolehnya?
A 20% C 2%
B 12.0% D 0.2%

28 Lisa mempunyai RM6 000 dalam akaun simpanannya. Dia mem-peroleh faedah ringkas setahun. Berapakah faedah yang diperoleh Lisa selepas enam bulan pertama?
A RM126 C RM255
B RM252 D RM270

29 Jadual 1 menunjukkan senarai tiga barang yang dibeli oleh Fatimah dalam sebuah kedai.
Barang
Harga asal
Peratusan kenaikan
Peratusan penurunan
Sabun
RM3.90
20%
Tuala
RM8.50
Sikat
RM2.20
15%
Jadual 1
Berapakah yang perlu dibayar oleh Fatimah?
A RM5.65
B RM14.15
C RM15.05
D RM16.50
30 Harga sepasang kasut ialah RM150 selepas harga dinaikkan sebanyak 20%. Berapakah harga asal bagi kasut itu?
A RM75.00
B RM120.00
C RM125.00
D RM187.50

31 Encik Ong membelanjakan 35% daripada gajinya untuk sewa rumah. Jika dia membelanjakan RM12 600 dalam sewa rumah setahun, berapakah gaji sebulannya?
A RM368
B RM2 205
C RM2 700
D RM3 000

32 Pendaftaran sebuah sekolah bagi pada tahun 2008 ialah 2 860 orang. Pada tahun 2009, pendaftaran kemasukan adalah sebanyak 3 146 orang. Hitungkan peratus kenaikan itu.
A 1% C 20%
B 10% D 25%

33 Fariz mempunyai RM1 756 dalam akaun simpanannya. Selepas setahun, dia memperoleh 4% faedah. Berapakah wang yang disimpannya?
A RM700
B RM1 050
C RM1 820
D RM2 450

34 Puan Tan membuat mufin untuk dijual. Dia menjual 54 mufin, iaitu 30% daripada jumlah mufin kepada Encik Rajendran. Dia menjual mufin selebihnya kepada sebuah kedai. Berapakah bilangan mufin yang dijual oleh Puan Tan?
A 126
B 180
C 188
D 196

35 Rajah 2 menunjukkan gred yang diperoleh sekumpulan pelajar dalam satu ujian.
Gred
Gundalan
A
IIII IIII III
B
IIII III
C
IIII IIII I
D
IIII
Rajah 2
Untuk menghitung peratus pelajar yang memperoleh gred B, jalan kerja yang betul ialah
A × 100%
B × 100%
C × 100%
D × 100%

36 Teresa menerima 15% kenaikan daripada gaji asalnya RM2 200. Jika dia menyimpan 40% daripada gaji barunya, berapakah wang yang disimpanannya?
A RM330
B RM1 012
C RM2 530
D RM3 190
37 Seorang penjaja buah menjual 30 biji tembikai dengan RM1.80 sebiji. Dia mendapati 3 biji tembikai rosak dan tidak boleh dijualkan. Dia menjual baki tembikai dengan RM2.50 sebiji. Berapakah peratus keuntungannya?
A 18% C 37%
B 25% D 42%

38 Sepasang kasut yang berharga RM180 dijual dengan harga RM144 dalam satu jualan murah. Berapakah peratus kerugian itu?
A 20% C 30%
B 25% D 35%

39 Pada hari Isnin, paras air dalam satu tangki air ialah 7 m. Pada hari Selasa, paras air jatuh sebanyak 15% manakala pada hari Rabu, paras air meningkat 20% daripada hari Selasa. Apakah ketinggian, dalam m, air dalam tangki pada hari Rabu?
A 7.14 C 8.40
B 7.35 D 9.45

40 Jadual 2 menunjukkan harga dan diskaun bagi empat jenis barang.
Barang
Harga (RM)
Diskaun (%)
P
80
55
Q
60
15
R
55
30
S
50
25
Jadual 2
Barang yang manakah adalah paling murah selepas diskaun?
A P C R
B Q D S
50/2
MATEMATIK
KERTAS 2
1 jam 45 minit
Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan dalam ruang yang disediakan dan tunjukkan jalan kerja. Kalkulator tidak boleh digunakan.


1 Hitungkan 135% daripada 80. [2 markah]

2 Hitungkan peratus bahagian berlorek bagi rajah yang berikut dalam dua tempat perpuluhan.
(a)


(b)
[4 markah]

3 Tukarkan setiap pecahan yang berikut kepada peratus.
(a)
(b)
(c) [3 markah]

4 Tukarkan setiap nombor perpuluhan yang berikut kepada peratus.
(a) 0.75
(b) 0.004
(c) 2.33 [3 markah]5 Tukarkan peratus yang berikut kepada pecahan dalam sebutan terendah.
(a)
(b) 36%
(c) 172% [3 markah]

6 40% daripada 120 + 15% daripada 30 = [3 markah]


7 Nilaikan daripada 400. [3 markah]8 Nyatakan setiap yang berikut sebagai peratus.
(a) 15 saat daripada 1 minit
(b) 16 cm daripada 10 m [4 markah]9 Cari nilai bagi 60 yang disusut sebanyak 30%. [2 markah]10 Cari nilai bagi 300 yang ditambah sebanyak 25%.
[2 markah]

11 Cari nilai x bagi setiap yang berikut.
(a) 5% daripada x ialah 18
(b) 120% daripada x ialah 150. [4 markah]


12 Firdaus membeli sebuah piano terpakai dengan RM2 000. Dia menggunakan RM250 untuk membetulkan bunyi piano itu. Selepas dua tahun, dia menjualkannya dengan RM1 800. Hitungkan peratus kerugiannya. [3 markah]

13 Ali membeli sebuah buku yang berharga RM65 dengan diskaun 20%. Ah Meng membeli sebuah buku yang sama dengan diskaun 30%. Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh mereka? [3 markah]

14 Dalam sebuah kotak, terdapat 150 biji guli. 26% daripadanya berwarna kuning, daripadanya adalah biru dan selebihnya adalah merah. Cari bilangan guli merah di dalam kotak itu. [3 markah]

LAMPIRAN