anak Malaysia yang bangga dengan matematik

anak Malaysia yang bangga dengan matematik

Tuesday, 6 December 2011

KESIMPULAN PERATUS

Kira-kira peratus sesuai diperkenalkan kepada murid yang sudah mampu dan mahir berfikir secara operasi konkrit, iaitu, murid berumur 11 tahun ke atas. Ini disebabkan murid sedemikian sudah boleh membuat pertalian nisbah (rational analysis) dan bukannya terhad kepada saiz dan kuantiti sahaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Murid yang menghadapi masalah menyelesaikan kira-kira peratus mungkin mempunyai kesulitan dalam operasi darab dan bahagi, dan dalam mengaitkan konsep peratus dengan nisbah dan pecahan. Maka, adalah menjadi tanggungjawab guru untuk mengesan punca kelemahan murid secara sistematik dan untuk memulihkan kelemahan mereka.

No comments:

Post a Comment

LAMPIRAN