anak Malaysia yang bangga dengan matematik

anak Malaysia yang bangga dengan matematik

Sunday, 4 December 2011

LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH

Hanis membeli sebuah televisyen dengan harga asalnya RM770 dengan diskaun 20%. Berapakah jumlah wang yang dibayar untuk televisyen tersebut?
Langkah 1 : Memahami Masalah
                   Harga asal  = RM770
                   Diskaun      =  20% 

Langkah 2 : Merancang Operasi
                  Cari nilai 20% daripada RM770.
                  Seterusnya tolak jumlah tersebut daripada RM770.

Langkah 3 : Menyelesaikan masalah
                   Diskaun                        =  RM770  x  20   
                                                                            100  
                                                       =  RM154
                  Harga selepas diskaun   =  RM770 - RM154
                                                       =  RM616

Langkah 4 : Menyemak Jawapan
                                100    x  616   =  770
                                 80                                                                                                     

No comments:

Post a Comment

LAMPIRAN