anak Malaysia yang bangga dengan matematik

anak Malaysia yang bangga dengan matematik

Tuesday, 6 December 2011

LATIHAN 5.1 : PERATUS

1. Nyatakan pecahan yang berikut dalam peratus.      
                                                                         
          5     =     5   x   100%    =    62.5%
          8            8                                                 
                                                                         
2. Tukarkan perpuluhan yang berikut kepada peratus.
                                                                                
      0.35   =   0.35   x   100%   =   35%                  
                                                                                
3. Tukarkan peratus yang berikut kepada pecahan dalam sebutan yang terendah.
                                                                                                                       
      8%    =    8     =                                                                                    
                   100         25                                                                                   
                                                                                                                          
4.  Tukarkan peratus yang berikut kepada perpuluhan.                   
                                                                                
   12%    =   12    =   0.12
                  100                                                       

No comments:

Post a Comment

LAMPIRAN